Usnesení z valné hromady 2023

V pondělí 6. listopadu 2023 proběhla valná hromada SK JANTAR Opava.
V příloze jsou k dispozici zápis z valné hromady a přijatá usnesení:

Partneři