Usnesení z valné hromady 2019

Ve středu 12. června 2019 proběhla valná hromada SK JANTAR Opava.
V příloze jsou k dispozici zápis z valné hromady a přijatá usnesení:

Partneři