Návrh stanov SK JANTAR Opava podle NOZ

Na základě usnesení z valné hromady číslo VIII., konané dne 26. května 2015, předkládá výkonný výbor SK členské základně návrh stanov přepracovaný podle NOZ k připomínkám. Připomínky můžete zaslat na e-mail adresu jiri@slozil.com nejpozději do 31. 3. 2016. Návrh stanov bude následně předložen nejbližší valné hromadě SK ke schválení.

Partneři